LICEUM

Nasza szkoła jest miejscem, w którym każdy uczeń tworzy własną ścieżkę rozwoju. Nie robi tego w pojedynkę, ale wraz z rówieśnikami i nauczycielami, którym przyświeca ten sam cel – stworzyć miejsce, w którym nabywana wiedza i umiejętności staną się narzędziami do rozpoznawania swoich możliwości. Wychodząc od inspiracji pedagogiką waldorfską, chcemy pomóc młodzieży w głębokim przeżywaniu siebie i świata, wzmocnić ich wolę i ekspresję wyobraźni, uczestniczyć w kształtowaniu przyszłego, świadomego i indywidualnego istnienia. Poprzez szczególną atmosferę, otwartych pedagogów oraz nastawienie na twórcze rozwiązywanie problemów tworzymy wspólnie właściwe warunki do rozwoju kompetencji kluczowych, a zwłaszcza budowania postawy tolerancyjnej i gotowej na przyjmowanie i przetwarzanie nowości płynących z dynamicznie zmieniającego się świata.  Pracujemy w niewielkich, dobrze zintegrowanych grupach, ważne jest dla nas holistyczne podejście do edukacji, dbamy o wykazywanie powiązań między przedmiotami nauczania. Dzięki takiemu podejściu kształtuje się w uczniach umiejętność  łączenia informacji, doświadczeń. Oznacza to, że uczniowie  aktywnie uczestniczą w procesie uczenia się, a oprócz wiedzy, kształtują umiejętność głębokiego rozumienia stawianych im wyzwań. Dla efektywnego uczenia się niezbędne jest ich zaangażowanie emocjonalne oraz działanie.

 Realizujemy: 

 • podstawę programową obowiązującą wszystkie placówki edukacyjne poziomu licealnego
 • rozszerzony poziom języka polskiego, angielskiego i historii sztuki. 
 • współpracę międzynarodową ze szkołami waldorfskimi 
 • projekty edukacyjne  z zagranicznymi szkołami w ramach europejskiego programu eTwinning.
 • wolontariaty, 
 • lekcje muzealne, wystawy, spektakle, koncerty 
 • spotkania  z naukowcami, artystami

   

  Plan lekcji oparty jest o nauczanie epokowe. W ramach poszczególnych epok trwających ok. 3 tygodni na dwóch pierwszych lekcjach z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, realizowane są zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących. Opieramy się na modelu interakcyjnym, na aktywności badawczej uczniów, a rola nauczyciela polega na organizowaniu sytuacji edukacyjnych, stwarzających możliwości działań poznawczych. Taki sposób nauczania pomaga rozwinąć i pogłębić umiejętności potrzebne do dalszej nauki, a zwłaszcza uczenia się przez całe życie i przystosowania się do różnych sytuacji zawodowych i życiowych.
  Każda lekcja trwa 60 minut, przerwy trwają 15 minut, przerwa obiadowa 30 minut.
Przewiń na górę