O NAS

O naszej szkole

Wolna Szkoła Waldorfska jest częścią edukacji alternatywnej, w nurcie pedagogiki waldorfskiej. Kształcimy uczniów na poziomie szkoły podstawowej i liceum.

W procesie edukacji staramy się dostosować metody do indywidualności każdego ucznia. Rozwój kreatywności, wyobraźni, intuicji, uczenie w atmosferze gry i zabawy, ale też gotowość do uczestnictwa w społecznych zadaniach i konfliktach, gotowość do współpracy i wyrzeczeń.To najważniejsze zasady steinerowskiej sztuki wychowania.

Dzięki bogatemu programowi nauczania łączącego dyscypliny akademickie, artystyczne, sportowe i praktyczne, nasi nauczyciele skutecznie towarzyszą uczniom w procesie rozwoju.

Nasza szkoła działa w nurcie oceniania kształtującego, stosujemy oceny opisowe przez wszystkie lata nauki. Informacja zwrotna wspiera uczniów w procesie uczenia się, wzmacnia samodzielność i motywację,uczy samooceny.

Ekologia

W szkołach waldorfskich ogrodnictwo jest częścią cyklu edukacji od szkoły podstawowej do liceum. Uczniowie podejmują współpracę w obrębie ogrodnictwa począwszy od planowanie upraw, pielęgnację roślin, a także prac z zakresu architektury krajobrazu. Przekształcanie i wpływanie na otoczenie wzmacnia odwagę przeżywania różnorodnych sytuacji, rozwija dyscyplinę przyrodniczego ładu, a praca z roślinami z uwzględnieniem z cyklów przyrody, łączy - piękno, twórczość, dobroć w codziennych relacjach między dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Las, park, ogród w naszej szkole stanowią idealne miejsce organizowania zabaw, gier indywidualnych, zespołowych, ruchowych, a także - tło dla tworzenia i odbioru dzieł sztuki. Przebywanie i komunikowanie się z ludźmi w otoczeniu przyrody wzbogaca wyobraźnię, a wspólne doświadczenie piękna przyrody w edukacji szkolnej przekłada się na późniejsze innowacyjne planowanie i racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrodniczych.

Sztuka i rzemiosło

Sztuka istnieje dla samej siebie, niemniej jej charakter sprawia, że ma także podstawowe znaczenie w edukacji. Przedmioty artystyczne; malarstwo, rysunek, grafika, ceramika, rzemiosło, stolarnia, muzyka, teatr, fotografia w szkole waldorfskiej towarzyszą uczniom przez cały cykl nauczania od szkoły podstawowej do licealnej.Według Steinera sztuka nie jest czymś wynalezionym przez człowieka, lecz jest tą dziedziną, dzięki której człowiek zdolny jest wejrzeć w tajemnice natury na innym poziomie świadomości niż racjonalne ich pojmowanie, może wejrzeć w samą naturę rzeczy. Sztuka służy jako równowaga w edukacji i jako pomost do tego, co może uczynić nas bardziej ludzkimi w naszych myślach, naszych uczuciach i naszych czynach. Pedagodzy waldorfscy, wskazują na znaczenie jej dla wszechstronnego rozwoju, mówią o możliwościach, jakie przedmioty artystyczne dają w zakresie rozwoju emocjonalnego i procesów samopoznania. Współczesne wyniki badań z zakresu psychologii, neurobiologii, pokazują wpływ takich zajęć również na wyniki nauczania związane ze sferą kognitywną. Sztuka aktywuje: uwagę poznawczą, motywację uczniów, usprawnia przekaz wiedzy i umiejętności oraz wpływa na trwałość ich przyswojenia.

Sztuki ruchu

Aspekty wychowania przez sport i sztuki ruchu w klasach 1-12. Sam ruch jest elementarną podstawą życia. Organiczny ruch, rozwinięty w różnych kierunkach daje podstawę pewnego, zdrowego i tętniącego pełnią życia. Ruch jako element występuje we wszystkich przejawach życia również w myśleniu. Dlatego w steinerowskiej sztuce wychowania, wszystkie elementy pedagogiki i metodyki są ze sobą powiązane, a ich naczelną zasadą jest "ruch" . Ruch jest właściwym medium rozwoju jako takiego. Już od pierwszych dni swego życia człowiek poznaje świat poprzez doświadczenia sensoryczne i związane z poruszaniem się. Dziecko doświadcza przestrzeni i czasu dzięki swoim możliwościom motorycznym, nawet mówienie jest możliwe dzięki sprawnie działającym mięśniom aparatu mowy. Jasno i wyraźnie podkreślamy że rozwój umiejętności ruchowych jest zasadą która kształtuje wszystkie przedmioty i aktywności ucznia w naszej szkole tak jak "zasada artystyczna". Ćwiczenia ruchowe, bo tak będziemy określali ćwiczenia sportowe, taneczne , eurytmiczne- są i będą obecne przez całe 12 lat okresu uczęszczania do naszej szkoły.Są traktowane na równi z innymi przedmiotami.

Święto Szkoły

Cały rok szkolny spleciony jest ze świętami obchodzonymi uroczyście w rodzinnej atmosferze przez całą społeczność szkolną. W szkole najważniejsze święta to: Święto Michaelowe, Święto Marcinowe, Spirala Adwentowa, Karnawał rzemieślników, Olimpiada szkolna.

SZKOŁA PODSTAWOWA

LICEUM

SZKOŁA PODSTAWOWA

Przewiń na górę