O NAS

O naszej szkole

Wolna Szkoła Waldorfska to część niezależnego ruchu edukacyjnego, w którym na świecie działa ponad 1000 szkół. Pochylamy się z podziwem nad wyjątkową indywidualnością każdego dziecka. Dzięki bogatemu programowi nauczania łączącego dyscypliny akademickie, artystyczne, sportowe i praktyczne, nasi przewodnicy dzieci w wieku szkolnym prowadzą je do samopoznania, aby zmierzyły się z rzeczywistością i sprostały wyzwaniom świata, rozbudzając w nich ciepło serca, jasność myśli i siły do działania.

„Dziecko przyjąć w głębokim szacunku, wychować w miłości i pozwolić mu odejść wolnym.” R.Steiner

U nas dzieje się inaczej!
W katalogu celów kształcenia coraz częściej wymienia się rozwój kreatywności, wyobraźni, intuicji, uczenie w atmosferze gry i zabawy, ale też gotowość do uczestnictwa w społecznych zadaniach i konfliktach, gotowość do współpracy i wyrzeczeń. Mówi się coraz częściej o „nowych” rodzajach inteligencji. Howard Gardner w 1983 opracował model, w którym rozszerza definicję inteligencji poza umiejętności mierzone przez testy inteligencji. W ostatnich latach badacze zaczęli się zajmować szczególnie jednym z rodzajów inteligencji tzw. emocjonalnej. Dla znawców steinerowskiej sztuki wychowania są to radosne przebłyski tego, co znamy już od 100 lat, kiedy R. Steiner dokładnie sformułował i uzasadnił naukę o – można by powiedzieć – 3 obszarach inteligencji i związanymi z nimi 12 zmysłami – co daje 12 rodzajów inteligencji. Nauka dochodzi już do 8 (chociaż część z nich odnosi się do tych samych zmysłów) i już zapewne niedługo odkryje kolejne.

Święta szkoły

Cały rok szkolny spleciony jest ze świętami obchodzonymi uroczyście w rodzinnej atmosferze przez całą społeczność szkolną. Znaczenie rytmu w wychowaniu dziecka W pedagogice waldorfskiej rytm i powtarzanie to, oprócz naśladowania, podstawowe elementy wychowania dziecka w tym okresie życia. Rytm jest zasadą organizującą życie wszystkich żywych istot. Wszystkie żywe procesy przebiegają rytmicznie. Rytm wprowadza poczucie bezpieczeństwa, zaufania i spokoju. Daje dziecku pewność i orientację. Dzięki ustalonemu rytmowi dnia, tygodnia i roku dziecko w naturalny sposób zdobywa poczucie czasu. Wspierana jest jego pamięć. Stały rytm wyrabia u dziecka przyzwyczajenia, dzięki którym zbędne stają się pouczenia. Dziecko wie jaka jest kolejność zajęć w przedszkolu, kiedy można się bawić, kiedy sprząta się salę, wychodzi do ogrodu, maluje, w związku z czym nie pyta się: "co będziemy robić?", lecz naturalnie włącza w kolejne czynności. Wie również jakie zwyczaje i reguły panują w szkole, gdzie postawione są granice zachowania. Powtarzanie czynności wykonywanych w przedszkolu umożliwia dziecku uczenie się przez obserwację i własne działanie, bez intelektualnego tłumaczenia. Pogłębiają się jego wrażenia i przeżycia. Przebieg dnia i tygodnia w szkole jest podzielony rytmicznie. Praca z dziećmi osnuta jest na wydarzeniach jakie przynoszą kolejne pory roku. Oprócz zmieniających się pór roku w przyrodzie ogromnie ważną rolę odgrywają osadzone w nich święta chrześcijańskie. Niosą one ze sobą bogactwo działań i przeżyć ważnych dla emocjonalnego i moralnego rozwoju dziecka.

Sztuka i rzemiosło

Sztuka istnieje dla samej siebie, niemniej jej charakter sprawia, że ma także podstawowe znaczenie w edukacji. Przedmioty artystyczne; malarstwo, rysunek, grafika, ceramika, rzemiosło, stolarnia, muzyka, teatr, fotografia w szkole waldorfskiej towarzyszą uczniom przez cały cykl nauczania od szkoły podstawowej do licealnej.Według Steinera sztuka nie jest czymś wynalezionym przez człowieka, lecz jest tą dziedziną, dzięki której człowiek zdolny jest wejrzeć w tajemnice natury na innym poziomie świadomości niż racjonalne ich pojmowanie, może wejrzeć w samą naturę rzeczy. Sztuka służy jako równowaga w edukacji i jako pomost do tego, co może uczynić nas bardziej ludzkimi w naszych myślach, naszych uczuciach i naszych czynach. Pedagodzy waldorfscy, wskazują na znaczenie jej dla wszechstronnego rozwoju, mówią o możliwościach, jakie przedmioty artystyczne dają w zakresie rozwoju emocjonalnego i procesów samopoznania. Współczesne wyniki badań z zakresu psychologii, neurobiologii, pokazują wpływ takich zajęć również na wyniki nauczania związane ze sferą kognitywną. Sztuka aktywuje: uwagę poznawczą, motywację uczniów, usprawnia przekaz wiedzy i umiejętności oraz wpływa na trwałość ich przyswojenia.

Sztuki ruchu

Aspekty wychowania przez sport i sztuki ruchu w klasach 1-12. Sam ruch jest elementarną podstawą życia. Organiczny ruch, rozwinięty w różnych kierunkach daje podstawę pewnego, zdrowego i tętniącego pełnią życia. Ruch jako element występuje we wszystkich przejawach życia również w myśleniu. Dlatego w steinerowskiej sztuce wychowania, wszystkie elementy pedagogiki i metodyki są ze sobą powiązane, a ich naczelną zasadą jest "ruch" . Ruch jest właściwym medium rozwoju jako takiego. Już od pierwszych dni swego życia człowiek poznaje świat poprzez doświadczenia sensoryczne i związane z poruszaniem się. Dziecko doświadcza przestrzeni i czasu dzięki swoim możliwościom motorycznym, nawet mówienie jest możliwe dzięki sprawnie działającym mięśniom aparatu mowy. Jasno i wyraźnie podkreślamy że rozwój umiejętności ruchowych jest zasadą która kształtuje wszystkie przedmioty i aktywności ucznia w naszej szkole tak jak "zasada artystyczna". Ćwiczenia ruchowe, bo tak będziemy określali ćwiczenia sportowe, taneczne , eurytmiczne- są i będą obecne przez całe 12 lat okresu uczęszczania do naszej szkoły.Są traktowane na równi z innymi przedmiotami.

Ekologia

W szkołach waldorfskich ogrodnictwo jest częścią cyklu edukacji od szkoły podstawowej do liceum. Uczniowie podejmują współpracę w obrębie ogrodnictwa począwszy od planowanie upraw, pielęgnację roślin, a także prac z zakresu architektury krajobrazu. Przekształcanie i wpływanie na otoczenie wzmacnia odwagę przeżywania różnorodnych sytuacji, rozwija dyscyplinę przyrodniczego ładu, a praca z roślinami z uwzględnieniem z cyklów przyrody, łączy - piękno, twórczość, dobroć w codziennych relacjach między dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Las, park, ogród w naszej szkole stanowią idealne miejsce organizowania zabaw, gier indywidualnych, zespołowych, ruchowych, a także - tło dla tworzenia i odbioru dzieł sztuki. Przebywanie i komunikowanie się z ludźmi w otoczeniu przyrody wzbogaca wyobraźnię, a wspólne doświadczenie piękna przyrody w edukacji szkolnej przekłada się na późniejsze innowacyjne planowanie i racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrodniczych.

Przewiń na górę